اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تعرفه واردات لاستیک خودرو کاهش یافت

اقتصادی دوشنبه 01/Aban/1402 08:47


تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص کاهش میزان سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری به وزارتخانه های صمت و اقتصاد ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، هیئت وزیران در جلسه 1402/7/26 به پیشنهاد شماره 1171835 مورخ 1402/7/16 وزارت صنعت معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سود بازرگانی انواع لاستیک خودروی سواری (صرفاً تا پایان سال 1402) را به شرح شماره تعرفه های 40111010،40111030،40111030 و40111090 به میزان 6درصد تعیین کرد.

گفتنی است که پیش از این، میزان تعرفه حقوق ورودی این کالاها شامل حقوق گمرکی معادل 4درصد ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی 28درصد بوده است که با کاهش سود بازرگانی به 6 درصد، تعرفه ورودی این کالاها با کاهش 22 درصدی همراه خواهد بود.