اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تورم سالانه در مهرماه به 45.5 درصد رسید

اقتصادی دوشنبه 08/Aban/1402 09:33

طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه امسال 2.3 درصد رشد کرده که 0.3 واحد درصد بیشتر از شهریورماه است.

نرخ تورم سالانه در مهرماه به 45.5 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد؛ اما در این ماه، نرخ تورم ماهانه با 0.3 واحد درصد افزایش مواجه شده که علامت خوشایندی برای مهارکنندگان تورم به‌حساب می‌آید.

مرکز آمار ایران با انتشار اطلاعات شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه، اعلام کرد: در این ماه تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور به 39.2 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، 39.2 درصد بیشتر از مهرماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، 0.3 واحد درصد کاهش یافته است.

همچنین در مهرماه ۱۴۰۲، تورم ماهانه خانوارهای کشور 2.3 درصد بوده که خوشبختانه بخش کمی از آن ناشی از رشد قیمت در گروه خوراکی و آشامیدنی بوده است.

بررسی آمارها حاکی از این است که در مهرماه، هزینه اجاره مسکن 4.3 درصد رشد کرده که 2 واحد درصد بیشتر از نرخ تورم عمومی و 0.8 واحد درصد بیشتر از تورم ماه قبل است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه، تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 0.5 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 3.3 درصد بوده است.

درمجموع، در مهرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 45.5 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش یافته است.

بررسی اختلاف تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای نیز حاکی از این است که در مهرماه ۱۴۰۲، دامنه تغییرات نرخ تورم برای دهک‌های مختلف از 44.6 درصد برای دهک اول (فقیرترین دهک) تا 46.5 درصد برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک) است.

فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 1.9 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 واحد درصد افزایش داشته است.