اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

آخرین مهلت اصلاح اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده اعلام شد

اقتصادی سه شنبه 09/Aban/1402 13:34


سازمان امور مالیاتی، آخرین مهلت اصلاح اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده را تا قبل از شروع مهلت ارسال اظهارنامه دوره بعد عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: امکان اصلاح و ویرایش اظهارنامه مالیات ارزش افزوده هر دوره (فصل)، فقط تا قبل از شروع مهلت ارسال اظهارنامه دوره بعد مقدور است.

طبق قانون مالیات ارزش افزوده، مودیان مالیاتی مکلف به ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر دوره (فصل) هستند. لیکن به منظور تکریم مودیان و در راستای ایجاد وحدت رویه در اصلاح و ویرایش اظهارنامه، از این پس امکان ویرایش و اصلاح اظهارنامه از طریق سامانه های سازمان تا قبل از شروع مهلت ارسال اظهارنامه فصل بعد مقدور است.

به طور مثال مهلت اظهارنامه فصل تابستان که ۱۵ مهرماه به اتمام رسیده است، مودیان مالیاتی تا قبل از ۱۵ دی ماه فرصت دارند اظهارنامه های فصل تابستان خود را آن هم قبل از ابلاغ، ویرایش و اصلاح کنند.

مودیان مالیات بر ارزش افزوده با مراجعه به سامانه درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.