اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تسهیل دریافت تسهیلات ارزی یا ریالی بدون دریافت گواهی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶

اقتصادی یکشنبه 14/Aban/1402 10:27

تسهیل دریافت اخذ تسهیلات و وام بانکی توسط فعالان اقتصادی و کسب و کارها با افزایش سقف اعطای تسهیلات خرد به آنها بدون دریافت گواهی مالیاتی موضوع ماده۱۸۶ فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی برای اصلاح ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، از این پس امکان افزایش خودکار سقف اعطای تسهیلات خرد بدون دریافت گواهی مالیاتی به صورت سالیانه بدون طی تشریفات و ابلاغ بخشنامه جدید فراهم خواهد شد.
به موجب این پیشنهاد اعطای تسهیلات ارزی یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) طی یک سال شمسی برای اشخاص حقوقی تا 65 درصد نصاب معاملات متوسط (برای سال 1402 معادل 9 میلیارد و 425 میلیون ریال) و برای اشخاص حقیقی تا 35 درصد نصاب مذکور (برای سال 1402 معادل 5 میلیارد و 75 میلیون ریال) نیاز به ارائه گواهی مالیاتی به بانک نخواهد داشت.
شایان ذکر است این مبلغ در حال حاضر برای اشخاص حقوقی 5 میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی 2 میلیارد ریال است و تغییر آن در هر سال منوط به اصلاح ضوابط اجرایی می باشد که براساس سوابق موجود هر چندسال یکبار تغییر می یابد.
 گفتنی است برای اخذ وام و تسهیلات در حال حاضر اشخاص حقیقی و حقوقی باید گواهی ماده 186 را دریافت کنند ولی با این حال به دلیل تصویب شدن قانون در سالیان گذشته اخذ مالیات از تسهیلات بسیار پایین بوده و به مرور زمان متناسب با تورم به روز نشده است.

به همین دلیل اگر این پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تایید بانک مرکزی برسد عدد تعیین شده به یک درصدی از معاملات متوسط که هر سال در سامانه تدارکات دولت تغییر می یابد، بنابراین به نظر می رسد این امر در راستای تسهیل امورات مودیان بوده و در سالهای آینده نیز مقدار آن با توجه به درصدی بودنش به صورت اتوماتیک به روز رسانی می شود.