اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

ظرفیت‌های قانونی برای بهبود فضای کسب و کار در خوزستان شناسایی شوند

اتاق اهواز چهارشنبه 17/Aban/1402 09:52

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به وجود برخی ظرفیت‌ها در قوانین بودجه‌ سنواتی و اسناد بالادستی به منظور بهبود فضای کسب و کار گفت: شناسایی و معرفی هرچه بهتر این ظرفیت ها در حمایت و پشتیبانی از فعالان اقتصادی تاثیرگذار است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، کاظم مهاوی در نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اهواز اظهارکرد: رونق تولید بخصوص در صنایع پایین دست، توسعه هرچه بیشتر صادرات غیرنفتی را در پی دارد و می تواند به ایجاد فرصت های شغلی پایدار در استان کمک کند.

وی ادامه داد: در چنین فضایی، باید ظرفیت های قانونی حمایتی، بیش از پیش به فعالان اقتصادی استان معرفی شود.

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی با اشاره به بخشی از معافیت‌های مالیاتی در قانون و یا مصوبات هیات وزیران برای پشتیبانی از بخش خصوصی بیان‌داشت: این کمیسیون تلاش خواهد کرد تا با برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از نظریه کارشناسان، زمینه‌ای را برای آگاهی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی فراهم کند.

مهاوی ادامه داد: این درحالی است که بعضا در برخی رویه های اجرایی و فرآیندها، موانع و مشکلاتی برای کسب و کارها ایجاد شده که می‌بایست از طریق بررسی‌های قانونی، برای اصلاح، بازبینی و یا حذف رویه‌های زائد برنامه ریزی و اقدام کرد.

گفتنی است، در این نشست، بر اساس آرای اعضای کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اهواز، "سهراب نوروزی" به عنوان نائب رییس اول و "مالک منتظر" نائب رییس دوم این کمیسیون انتخاب شدند.