اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و بستر سازی تامین مالی متنوع محور مذاکرات تجاری رویداد کیش اینوکس در غرفه اتاق بازرگانی اهواز

اتاق اهواز شنبه 20/Aban/1402 08:49

رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: همزمان با برگزاری رویداد کیش اینوکس، توسعه سرمایه گذاری غیر مستقیم و بسترسازی تامین مالی متنوع از محورهای کلان مذاکرات تجاری انجام شده در غرفه اتاق بازرگانی اهواز بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، محمد جواد امانی در این خصوص اظهارکرد: یکی از جنبه های مهم رویداد کیش اینوکس، تاکید بر بازنگری در سیستمهای مقرراتی بود که زمینه بهبود فضای کسب و کار را درپی دارد.
وی تصریح کرد: برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی، مطالبه بخش خصوصی است که در این زمینه شبکه بانکی باید به این موضوع توجه کند.
امانی با اشاره به نقش سیستم بانکی کشور در مسیر مهار تورم و رشد تولید گفت: استفاده از ظرفیت های مشترک بازار پول و سرمایه، بانکداری و بیمه موضوعاتی هستند که زمینه تحقق شعار سال و تسهیل در امر تولید را درپی دارد.
رییس اتاق بازرگانی اهواز از برگزاری همایش معرفی سرمایه گذاری استان خوزستان در آذر ماه خبر داد و گفت: قطعا، دستاوردهای و الگوهای تجاری رویداد کیش اینوکس، زمینه ای مطلوب برای برگزاری همایش مذکور خواهد بود.
امانی در پایان، گسترش ارتباطات بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی را برای رونق و رشد اقتصادی تاثیرگذار عنوان کرد.