اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اولین نمایشگاه تخصصی قهوه  - آبان 1402

نمایشگاه یکشنبه 21/Aban/1402 10:03

انجمن قهوه ایران ، اولین نمایگشاه تخصصی قهوه را از تاریه 24 الی 28 آبانماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاهی ایران برگزار می نماید .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز این نمایشگاه به منظور ایجاد فرصت تبادل اطلاعات و کسب نظرات مشتریان و حفظ موقعیت در بازارهای داخلی و خارجی برگزار می شود .

برای کسب اطلاعات بیشتر به پیوست های زیر مراجعه شود.

پیوست 1

پیوست2