اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و یونان 23 تیر برگزار می‌شود

اتاق مشترک دوشنبه 07/Tir/1400 09:06

اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان، مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده خود را چهارشنبه 23 تیر به ترتیب در ساعت‌های 14 و 15 در اتاق ایران به صورت آنلاین برگزار می‌کند.

مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان چهارشنبه 23 تیر به ترتیب در ساعت‌های 14 و 15 در طبقه ششم اتاق ایران به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

دستور جلسات این نشست به شرح زیر است.

مجمع عمومی عادی سالیانه

            استماع گزارش بازرس و هیأت مدیره

            تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال 99

            بررسی برنامه فعالیت‌ها و بودجه سال مالی 1400 و تصویب آن

            انتخاب بازرسان اصلی و علی‌البدل

            انتخاب روزنامه کثیرالانتشار سال 1400

            تعیین مبلغ ورودی و حق عضویت اعضا برای سال 1400

            سایر موارد

دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده

            تغییرات آدرس محل قانونی شرکت