اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

انتشار فایل ویدئوئی  دوره اختصاصی در خصوص سامانه مودیان

اقتصادی شنبه 04/Azar/1402 10:16

دوره اختصاصی پرسش و پاسخ در خصوص سامانه مودیان برای مدیران مالی 27 الی 29 شهریور ماه سال جاری با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز محتوای ویدئویی این دوره در 6 قسمت بر روی کانال آپارت اتاق ایران بارگذاری شده است.

علاقه مندان می توانند لینک جلسات را در جدول زیر دنبال کنند.

روز اول 27/06/1402

قسمت اول

قسمت دوم

روز دوم 28/06/1402

قسمت اول

قسمت دوم

روز سوم 29/06/1402

قسمت  اول

قسمت دوم