اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اعلام فهرست بنگاه های متمایل به سرمایه پذیری خارجی

اقتصادی سه شنبه 07/Azar/1402 10:17

سازمان توسعه تجارت ایران از تولیدکنندگانی که ظرفیت ، توان و تمایل به سرمایه پذیری خارجی دارند خواست تا مشخصات خود را به معاونت   این سازمان ارسال نمایند .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به ضرورت سیاست گذاری منسجم و کارآمد مرتبط با سیاست گذاری در حوزه تجارت خارجی لازم است با ارسال اطلاعات اولیه تولیدکنندگان ، اقدامات لازم جهت بستر سازی برای به هم رسانی متقاضیان جدید سرمایه گذاری و بنگاه های سرمایه پذیر داخلی صورت پذیرد .

به گفته صالح عسگری تولید کنندگان می بایست مشخصات زیر را در قالب جدول اکسل به این معاونت ارسال نموده در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس ذیربط آقای بهمن آبادی به شماره 02122662624 تماس حاصل نمایند .

  1. نام بنگاه متقاضی سرمایه پذیر ، شناسه ملی / آدرس/ تلفن / ایمیل
  2. عنوان پروژه
  3. برآورد تأمین مالی، میزان آورده سرمایه پذیر/ میزان نیاز به جذب سرمایه
  4. دوره سرمایه پذیری
  5. مراحل طرح پروژه، مطالعه / ایجاد
  6. درصد پیشرفت پروژه
  7. نیاز زیر ساخت های پروژه ، زمین / آب /برق/ گاز
  8. ملاحظات ، اظهار نظر استان در خصوص پروژه