اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

گزارش صادرات خرما به کشور قزاقستان

اقتصادی سه شنبه 07/Azar/1402 10:46

 

سازمان توسعه تجارت گزارش صادرات خرما به کشور قزاقستان را منتشر کرد .