اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نهاده‌های ساختمانی در تابستان امسال نسبت به سال قبل 47.3 درصد گران‌تر شد

اقتصادی دوشنبه 13/Azar/1402 08:39

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد اگرچه تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در تابستان امسال 47.3 بوده است، اما این شاخص در برخی گروه‌های اجرایی بیشتر بوده و از 74 درصد عبور کرده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در فصل تابستان امسال تورم سالانه نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ۴۳.۵ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه ۳۹.۲ درصدی در بهار امسال، ۴.۳ درصد افزایش داشته است. در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ۶۳ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» و کمترین تورم با ۳۳.۹ درصد مربوط به گروه «سنگ» بوده است.

همچنین در این فصل تورم نقطه‌به‌نقطه این نهاده‌ها ۴۷.۳ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه‌ای ۳۹.۷ درصدی در بهار ۷.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۷۴.۷ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق‌آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۲۹.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «نقاشی» بوده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم فصلی نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ۱.۹ درصد بوده که در مقایسه با تورم فصلی ۱۳.۶ درصدی در بهار امسال، ۱۱.۷ واحد درصد کاهش داشته است. در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۲۰.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «گچ و گچ کاری» است. در حالی که گروه اجرایی «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۶.۵ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.