اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

هشدار نسبت به صادرکنندگان و دارندگان مجوزهای خارج از درگاه ملی

اقتصادی شنبه 18/Azar/1402 09:36

مجوزی که خارج از درگاه ملی مجوزها صادر شده باشد از نظر قانون و دولت اعتبار ندارد و دریافت‌کننده آن در ادارات مالیاتی و بانکی دچار مشکل خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز بر اساس اعلام مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، با گذشت ۱۸ ماه از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، هنوز برخی ادارات دولتی، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، خارج از درگاه ملی مجوزها از متقاضیان، ثبت‌نام و مجوز صادر می‌کنند.

از آن‌جا که ثبت درخواست و صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها در قانون، جرم انگاری شده، صادرکننده این نوع مجوزها هم مورد پیگرد قضائی قرار خواهند گرفت.

از سال ۱۴۰۱، مجوز کسب و کار قانونی و معتبر، فقط الکترونیکی و شناسه یکتا است و باید در بانک اطلاعات مجوزهای کشور به نشانی qr.mojavez.ir وجود داشته باشد. مجوزی که در این سایت وجود نداشته باشد، قانونی و معتبر نیست.

صاحبان همه مجوزهای قدیمی یا کاغذی تا پایان سال ۱۴۰۲ مهلت دارند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، شناسه یکتا دریافت کنند.

تبدیل مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا، کاملاً رایگان و غیرحضوری است و با داشتن کارت ملی و مجوز قدیمی، در کمتر از ۵ دقیقه انجام می‌شود.