اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

واردات لوازم برقی و گازسوز خانگی مجاز شد

اقتصادی چهارشنبه 22/Azar/1402 09:10

معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز (لوازم خانگی) مجاز است و باید از واردات تجهیزات با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری به عمل آید.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای مجوز واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز (لوازم خانگی) با استاندارد و برچسب انرژی فقط با 2 رتبه برتر انرژی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صادر کرد.

در بخشنامه محمد مخبر معاون اول رئیس  جمهور آمده است:

واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز مشمول مقررات و اجرای اجباری استاندارد معیار مصرف و برچسب انرژی، فقط با دو رتبه برتر انرژی و بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی خانگی و گازسوز مشمول مقررات اجرای اجباری، مجاز بوده و باید از واردات تجهیزات مذکور با رتبه‌های انرژی پایین‌تر جلوگیری به عمل آید.