اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

عوارض صادرات پیاز ۱۰۰ درصد شد

اقتصادی چهارشنبه 22/Azar/1402 09:19

بر اساس ابلاغیه گمرک ایران از روز ۲۲ آذر ماه عوارض ۱۰۰ درصدی از صادرات پیاز وصول خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز گمرک ایران در بخشنامه‌ای از اعمال عوارض ۱۰۰ درصدی بر صادرات پیاز از روز ۲۲ آذر ماه امسال به منظور تعادل بخشی به بازارها و کنترل قیمتها خبر داد.

در این بخشنامه آمده است: با امعان نظر به نامه شماره ۵۳۲۷۷/ م مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری و با عنایت به نامه شماره ۲۱۱۸۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در جهت اطلاع رسانی در سامانه و پایگاه قوانین دولت و در اجرای بند ۶ تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ستاد تنظیم بازار مبنی بر اینکه به منظور تعادل بخشی به بازار و کنترل قیمت پیاز، عوارض صادراتی پیاز تا اطلاع ثانوی به میزان ۱۰۰ درصد تعیین گردیده است. دستور فرمائید از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به اخذ عوارض صادراتی تعیین شده به شرح فوق اقدام لازم معمول دارند.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.