اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تمدید فراخوان ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲

اقتصادی دوشنبه 27/Azar/1402 12:45

طبق نامه معاونت ارتقاء کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت ایران فراخوان ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲  تا ساعت ۲۴ روز جمعه یک دی ماه ۱۴۰۲ تمدید شد.

متن نامه بدین شرح است :

پیرو نامه شماره ۱۵۷۱۰۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ در خصوص فراخوان ارزیابی و انتخاب صادر کنندگان برگزیده استانی با عنایت به درخواستهای متعدد متقاضیان حضور در فرآیند مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی ، به پیوست تصویر فراخوان تمدید مهلت ثبت نام متقاضیان شرکت در انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۲ تا ساعت ۲۴ روز جمعه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/01 جهت استحضار ارسال می گردد .

لذا با توجه به عدم تمدید مجدد بازه زمانی مذکور، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به صورت گسترده به جامعه تولید کنندگان، صادر کنندگان تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع و سایر ذینفعان اطلاع رسانی گردد.

لینک سایت ثبتنام : https://topexporters.tpo.ir/login