اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

تمدید ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی تا چهارم دی

اقتصادی شنبه 02/Dey/1402 10:09

بدین وسیله به اطلاع صادرکنندگان محترم متقاضی شرکت در رویداد انتخاب صادرکننده برگزیده استانی سال 1402 می رساند با  وجه به پایان یافتن مهلت ثبت نام و استقبال متقاضیان برای حضور در این رویداد مهم، مهلت ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استان ها در سال 1402 صرفاً تا تاریخ 1402/10/4 تمدید گردید.

لذا به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم متقاضی شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 1402 می رساند سامانه  r.tpo.topexporters تا روز دوشنبه 4 دی 1402 آماده ثبت نام الکترونیکی از مشارکت کنندگان می باشد.

شایان ذکر است تاریخ فوق الذکر برای آخرین بار تمدید شده و غیرقابل تمدید بوده و پس از پایان مهلت ثبت نام و خوداظهاری متقاضیان، بلافاصله مرحله ارزیابی  نگاههای متقاضی و انتخاب برترین ها طی فرآیند الکترونیکی توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها انجام خواهد پذیرفت.