اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

شفاف سازی در خصوص نحوه فعالیت در سامانه جامع انبارها

اقتصادی دوشنبه 04/Dey/1402 09:37

براساس اعلام اتاق ایران، معاونت تجارت و خدمات دفتر آماد و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاعاتی مبنی بر شفاف سازی در خصوص نحوه فعالیت در سامانه جامع انبارها اطلاع رسانی کرده که جزئیات آن در زیر آمده است.