اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

ثبت سفارش در هنگام اظهار کالا باید معتبر باشد

اقتصادی سه شنبه 12/Dey/1402 09:31

گمرک ایران در بخشنامه ای موضوع عدم پذیرش ثبت سفارش‌های غیرمعتبر را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور موضوع عدم پذیرش ثبت سفارش‌های غیرمعتبر را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۶۸۵۶۹۹ مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و با توجه به ضرورت کنترل اعتبار مجوزهای ارائه شده به گمرک جهت انجام تشریفات گمرکی، تاکید می‌گردد: از پذیرش ثبت سفارش با تاریخ منقضی و یا ثبت سفارش ابطال شده (اعم از بانکی و غیربانکی) جهت اظهار کالا به گمرک اکیداً خودداری نمایند.

در نامه سازمان توسعه تجارت نیز آمده بود: با عنایت به مفاد بند (پ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره‌های ذیل آن مبنی بر «تلقی قاچاق برای مصادیق اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و یا تقلب» و اینکه طبق مفاد تبصره ۳ ذیل ماده ۴۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ترخیص کالا بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش را صرفاً در صورتی که ثبت سفارش در زمان اظهار کالا معتبر باشد، مجاز دانسته است. لذا خواهشمند است دستور فرمائید به گمرکات اجرایی موکداً ابلاغ گردد از پذیرش اظهار کالاها که در زمان اظهار دارای ثبت سفارش منقضی یا باطل شده هستند، خودداری به عمل آورند.