اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی عادی به طورفوق‌العاده اتاق مشترک ایران و کره جنوبی 23 تیر برگزار می‌شود

اتاق مشترک چهارشنبه 09/Tir/1400 10:58


اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی مجمع عمومی عادی به طورفوق‌العاده خود را چهارشنبه 23 تیر ساعت 14 به صورت آنلاین و حضوری برگزار می‌کند.

مجمع عمومی عادی به طورفوق‌العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی چهارشنبه 23 تیر ساعت 14 به صورت آنلاین و حضوری در اتاق ایران برگزار می‌شود.

دستورجلسه این نشست به شرح زیر است.

1-        گزارش هیات مدیره

2-      انتخابات هیات مدیره