اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

پایان کار مجوزهای کاغذی

اقتصادی شنبه 23/Dey/1402 09:57

رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار گفت: تمامی مجوزهای کاغذی باید تبدیل به شناسه یکتا شوند و ماموران حاکمیتی حق ندارند از صاحبان کسب‌وکار مجوز کاغذی بگیرند بلکه نظارت و بررسی‌ها باید برمبنای شناسه یکتا انجام شود.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از  مرکز ملی بهبود محیط کسب‌وکار، امیر سیاح اظهار کرد: مهم‌ترین ماموریت ما ایجاد رشد اقتصادی است و در عصر پسانفت، سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی به عهده بخش‌خصوصی است و ما باید هر کاری لازم است را انجام دهیم تا راه سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات، هموار شود.
او ادامه داد: صدور الکترونیکی مجوز یکی از بسترهای تسهیل ورود بخش‌خصوصی برای توسعه و رشد اقتصادی با ایجاد کسب‌وکارهای جدید است. به حکم قانون تسهیل صدور مجوزها، تا پایان امسال همه مجوزهای کاغذی باید الکترونیک شوند و تمهیدات فنی این عملیات بزرگ ملی فراهم شده‌است.

سیاح با تاکید بر ضرورت تسهیل اخذ مجوزهای کسب‌وکار گفت: در حال‌حاضر ۸۲ درگاه تخصصی به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و ۴۲ استعلام تخصصی در درگاه ملی مجوزها انجام می‌شود. رئیس مرکز ملی مجوزها افزود: اخذ استعلام در درگاه ملی مجوزها برای مجوزهای تخصصی انجام می‌شود.

سیاح با اشاره به صدور الکترونیکی مجوزها و ضرورت تسهیل فضای کسب‌وکار اظهار کرد: هیچ دستگاه تخصصی اجازه دریافت شرط و مدرک اضافه از متقاضی برای صدور مجوز را ندارد. رئیس مرکز ملی کسب‌وکار با تاکید بر اهمیت آشنایی مردم با حقوق خود جهت اخذ مجوز کسب‌وکار بیان کرد: اگر متقاضی تمام شرایط اخذ مجوز را داشته‌باشد باید دستگاه تخصصی آن را صادر کند در غیر‌این‌صورت مجوز از سوی درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود.

سیاح با بیان اینکه در فرآیند صدور مجوز باید حق مردم و تکالیف حاکمیتی روشن باشد، یادآوری کرد: تمامی مجوزهای کاغذی باید تبدیل به شناسه یکتا شوند و ماموران حاکمیتی حق ندارند از صاحبان کسب‌وکار مجوز کاغذی بگیرند، بلکه نظارت و بررسی‌ها باید برمبنای شناسه یکتا انجام شود. او با بیان اینکه شعار ما برای صدور و تمدید مجوزها «بدون حضور، بدون کاغذ» است، گفت: تمامی شناسه‌‌‌‌‌های کاغذی باید تا پایان سال‌به شناسه یکتا تبدیل شوند. تبدیل شناسه با داشتن کد ملی، کدپستی، شماره تلفن و کدپروانه کسب در کمتر از دو دقیقه انجام می‌شود.