اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بین الملل تجارت افغانستان - بهمن ۱۴۰۲

نمایشگاه یکشنبه 24/Dey/1402 13:14

به میزبانی وزارت صنعت و تجارت افغانستان نمایشگاهی برای توسعه روبط تجاری در قالب پاویون تخصصی محصولات ایرانی در نمایشگاه بین المللی کابل از تاریخ ۲۳ الی ۲۷ بهمن ماه سال جاری توسط مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در کابل و با حمایت وزارت صنعت،معدن و تجارت و با مشارکت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از وب سایت www.inteep.ir بازدید نموده و یا با شمارههای ۰۵۱۳۵۰۹۳۵۹۳ و همراه ۰۹۳۷۰۲۰۱۰۵۳ تماس حاصل فرمایند.