اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

کاهش عوارض گوجه فرنگی از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد

بخشنامه ها دوشنبه 25/Dey/1402 09:13

سازمان توسعه تجارت در بخشنامه ای به گمرک ایران اعلام کرد که عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، سازمان توسعه تجارت ایران در بخشنامه‌ای به گمرک ایران اعلام کرد که عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یابد. البته این بخشنامه هنوز به گمرکات اجرایی ابلاغ نشده است.

در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه شماره ۱۸۸۲۴۹۱ مورخ ۲۰ دی ۱۴۰۲ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۴۱۱۶۳ مورخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اختیارات تصمیم، مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۲ تنظیم بازار کشور به آگاهی می‌رساند، عوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی تحت ردیف تعرفه ۰۷۰۲۰۰۱۰ از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد ارزش پایه صادراتی تعدیل می‌گردد.