اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

قانون بازپرداخت تسهیلات قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اصلاح شد

اقتصادی شنبه 30/Dey/1402 08:18

آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» طی نامه شماره ۱۹۵۷۰۳ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲.۱۰.۲۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آئین نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۹۵۵/ ت ۵۲۰۸۰ ه مورخ ۱۳۹۴.۰۵.۱۱ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱. در ماده (۴) عبارت «جرایم موضوع آئین نامه اجرایی وصل مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (۱۲%) جریمه» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده مذکور اضافه می‌شود:

تبصره ۳- آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده‌اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه قرارداد الحلاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره‌مندی از مزایای این آئین نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آئین نامه نخواهند بود.

۲- تبصره زیر به بند (ب) ماده (۵) اضافه می‌شود:

تبصره- آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (۵) این آئین نامه که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۹.۰۶.۳۱ رفع تعهد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آئین نامه هستند، مشروط بر اینکه آن بخش از مبالغ رفع تعهد نشده را ابتدا به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تسویه نمایند.

۳- در ماده (۲۳) عبارت «جرایم موضوع آئین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (۱۲%) جریمه» اصلاح و تبصره زیر به ماده مذکور اضافه می‌شود:

تبصره -بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد.»