اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

فهرست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض انواع خودروها و موتورسیکلت‌ها

بخشنامه ها سه شنبه 03/Bahman/1402 08:26

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور فهرست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از  رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون فهرست ماخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (۲۸) (۲۹) و (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و ماده (۱۷) قانون مالیات‏های مستقیم خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح شده است:

در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت های تولید داخل یا واردانی موضوع مواد (۲۸)، (۲۹) و (۳۰) قانون مذکور و ماده (۱۷) قانون مالیات‏های مستقیم به شرح جداول ذیل برای اجرا در سال ۱۴۰۳ ارسال می شود؛

1- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل

2- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی

3- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتورسیکلت های تولید داخل

4- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری، عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی انواع موتور سیکلت های وارداتی

5- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین تولید داخل

6- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین وارداتی

7- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتور سیکلت های تولید داخل

8- مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع موتور سیکلت های وارداتی

شایان ذکر است در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات‏ بر ارزش افزوده، ماخذ مالیات و عوارض برای وسائط نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد می شوند، توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان تعیین و اعلام می شود.