اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی

بخشنامه ها دوشنبه 09/Bahman/1402 10:47

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی ابلاغ شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی» طی نامه شماره ۲۰۱۵۴۶ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.