اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

کاهش عوارض صادراتی پیاز به ۱۰ درصد

بخشنامه ها دوشنبه 09/Bahman/1402 12:02

گمرک ایران کاهش عوارض صادراتی پیاز از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد از ۵ بهمن تا پایان سال جاری را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع کاهش عوارض صادراتی پیاز از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد از ۵ بهمن تا پایان سال جاری را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۴۴/۱۴۰۲/۱۵۱۳۸۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ موضوع کاهش عوارض صادراتی پیاز و گوجه فرنگی زراعی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۵۸۶۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به ۲۴۸۹۰۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و مطابق با تصریح در نامه مذکور اعلام می‌دارد عوارض صادراتی پیاز از ۴۰ به ۱۰ قیمت پایه صادراتی (طبق تعرفه اعلامی در نامه مذکور) از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ تا پایان سال جاری کاهش یافته است.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.