اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

حذف زعفران از فهرست پرداخت عوارض صادراتی آب مجازی

بخشنامه ها دوشنبه 09/Bahman/1402 14:06

گمرک ایران خروج زعفران از فهرست مشمول عوارض صادراتی آب مجازی را ابلاغ کرد.

گمرک ایران در بخشنامه‌ای موضوع خروج زعفران از فهرست مشمول عوارض صادراتی آب مجازی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۵۵/۱۴۰۲/۴۴۷۲۵۲ مورخ 1402.4.6 موضوع فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی، مصوبه شماره ۱۹۳۱۸۱ ت ۶۱۷۲۶ ه مورخ 1402.10.23 هیأت محترم وزیران ارسال و اعلام می‌دارد مطابق صراحت مصوبه مذکور، زعفران مندرج در ردیف ۳۰ جدول موضوع مصوبه شماره ۵۱۵۹۷ / ۶۱۳۶۵ ه مورخ 1402.3.27، از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر مشمول نیم درصد عوارض صادراتی آب مجازی حذف گردیده است.

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.