اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۱۰۰ و ۹۰ درصدی ابلاغ شد

بخشنامه ها یکشنبه 15/Bahman/1402 09:57

فهرست اعلامی وزارت جهادکشاورزی در خصوص کالاها و تعرفه های مشمول ترخیص  صد درصدی و نود درصدی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، گمرک ایران در بخشنامه‌ای فهرست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کالاها و تعرفه‌های مشمول ترخیص صد درصدی و نود درصدی را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بند ۴ ابلاغیه شماره ۴۰۲/۱۶۳۳۲/۸۱۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ موضوع ترخیص معادل ۱۰۰ درصد کالاهای سریع | بخش غیر دولتی دارای ثبت سفارش بانکی با تشخیص و مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی به پیوست تصویر نامه شماره ۲۵۸۳۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در قالب دو فهرست شامل: ۳۸۷( سیصد و هشتاد و هفت ردیف تعرفه کالا تحت عنوان ترخیص صددرصدی» و (۳۰ سی) ردیف تعرفه کالا تحت عنوان «ترخیص درصدی» به شرح فایل پیوست، جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات و ضوابط ارسال می‌گردد.