اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد

اقتصادی یکشنبه 15/Bahman/1402 10:15

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش  روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از بانک مرکزی؛ مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد. 

گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (۶۷) ماده و چهل (۴۰) تبصره است.