اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان

اقتصادی دوشنبه 16/Bahman/1402 09:28

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از رسانه مالیاتی ایران، مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح کرده است: با توجه به سئوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان، به آگاهی می ‌رساند؛ در حال حاضر بابت موارد ذیل نیاز به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان نمی ‌باشد:

درآمد اجاره اموال غیرمنقول؛
 خرید و فروش سهام/ اوراق بهادار؛
 سود و زیان حاصل از تسعیر ارز؛
 سود سپرده بانکی؛
 سود سهام و اوراق بهادار؛
 حق عضویت؛
 کمک‌های بلاعوض؛