اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی ایران و افغانستان

نمایشگاه شنبه 28/Bahman/1402 08:47

برای کسب اطلاعات بیشتر، فایل های زیر را ملاحظه نمایید:

فایل 1

فایل2

فایل3