اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

کارگاه های مشمول قانون کار مکلف به انجام تعهدات تکلیفی در طرح طبقه بندی هستند

اتاق اهواز شنبه 28/Bahman/1402 09:50

نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز  در هفتاد و هشتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  گفت: پس از بررسی‌های انجام شده مقرر شد در راستای ماده پنج آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۴۹ قانون کار، اداره کل و تعاون کار خوزستان، کارآفرینان مادر را ملزم کنند تا نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل برای فعالیت‌های قابل واگذاری به پیمانکار اقدام کنند و در صورت استنکاف طبق ماده ۵۰ قانون کار عمل شود. 
 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز شهلا عموری ادامه داد: باتوجه به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل برای فعالیت‌های قابل واگذاری در هر کارگاه ضرورت به طرح جداگانه توسط پیمانکار نیست و پیمانکار همان طرح تهیه شده توسط کارفرمای مادر را به اجرا گذاشته و به اداره کل کار اطلاع دهد. 
 
وی اظهار کرد: پس از پیگیری‌های انجام شده اداره کار چنین پاسخ داد: یکی از وظایف کارشناسان طبقه‌بندی مشاغل، مراجعه به کارگاه‌ها و شرکت‌های مشمول اجرای طرح حسب بازرسی های موردی و یابراساس گزارش‌های واصله از سوی کارگران در خصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل است که این موضوع به عنوان یک شاخص در برنامه کاری واحد روابط کار دیده شده بنابراین کارشناس طبقه‌بندی مشاغل این اداره مرتبا به کارگاه‌های مشمول اجرای این طرح مراجعه و در صورت عدم تمکین کارفرمایان از قبیل شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیز اجرا شده است. 
عموری افزود: ضمن اینکه کارگاه‌های مشمول قانون کار با رعایت حدنصاب‌های قانونی ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت مزد براساس طرح مصوب خواهند بود؛ طبق استعلام صورت گرفته برخی اقدامات یا انجام نشده بود یا کامل به اجرا نرسیده است. 
نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز تاکید کرد: هریک از شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و تامین انسانی به علت داشتن شخصیت حقوقی مستقل مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل را بطور جداگانه برای کارکنان خود اجرا کنند؛ چنانچه مقاطعه دهنده دارای طرح طبقه‌بندی مصوب باشد طبق دستورالعمل وزارت کار تبعیت مقاطعه کار در زمان اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از جدول مزدی و ضریب ریالی طرح کارفرمای اصلی الزامی است در حالی که این موضوع توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. 
 
وی به برگزاری نشست‌های مختلف برای حل این مشکلات اشاره کرده و گفت: ماده ۴۹ قانون به صراحت به کارفرمایان تاکید کرده طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا و پس از تایید به مراجع ذی‌ربط ارسال کنند.