اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

سیزدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران

اقتصادی چهارشنبه 02/Esfand/1402 08:49

 سیزدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران با استفاده از ظرفیت  دانشگاه های معتبر کشور، جامعه نخبگانی و با حضور شرکتها ی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی در تاریخ 12 اسفند ماه 1402 در مرکز همایش های بین المللی صدا وسیما برگزار می گردد .

این رویداد افزون بر ارائه راهبردهای موثر در حوزه مطالعات و پژوهش ، مشتمل بر معرفی بستر اصلی  اجرایی قوانین مالیاتی کشور  یعنی سامانه مودیان و صدور صورت حساب های الکتروینکی در چهارچوب قوانین ، مقررات و استانداردهای نظام مالیاتی کشور در قالب دو بخش علمی_ پژوهشی و بخش کارگاه های عملیاتی _ اجرایی به همراه آموزش صدور و  ارسال صورتحساب الکترونیکی و چگونگی بهره گیری از خدمات شرکت های معتمد خواهد بود .

علاقه مندان به حضور در این همایش می توانند با ارسال  این مشخصات ( نام و نام خانوادگی ، پست سازمانی، کد ملی ، شماره تماس)   ثبت نام به عمل آورند .