اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجمع عمومی مؤسسین انجمن خدمات پس از فروش ایران 12 اسفند برگزار می‌شود

اتاق ایران شنبه 05/Esfand/1402 08:01

مجمع عمومی مؤسسین انجمن خدمات پس از فروش ایران دوازدهم اسفند برگزار می‌شود، فعالان این حوزه تا نهم اسفندماه برای عضویت در این مجمع مهلت دارند.

مجمع عمومی مؤسسین انجمن خدمات پس از فروش ایران ایران روز شنبه 12 اسفند ساعت 8 در اتاق ایران برگزار می‌شود. بر این اساس فعالان این حوزه می‌توانند برای حضور در مجمع عمومی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 9 اسفند برای ثبت‌نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران مراجعه کنند.

 شایان ذکر است که مهلت یاد شده برای ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نیست.

دستور جلسه این مجمع به شرح زیر است.

بررسی و تصویب اساسنامه
انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بازرسان
تعیین ورودی و حق عضویت
تعیین روزنامه کثیرالانتشار
سایر موارد
مدارک موردنیاز برای تکمیل عضویت در مجمع به شرح زیر است:

الف – اصل و کپی کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) از اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور    

ب – کلیه فعالان رسته خدمات پس از فروش  دارای شناسنامه گارانتی با دا بودن مجوز های مربوطه از مراجع ذیصلاح قانونی

ج – اصل معرفی نامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با مهر و امضای صاحبان امضاء ( نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت متبوع باشند .)

د-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت حضور در مجمع.

ه- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت(تغییرات هیات مدیره).

و – اصل فیش واریزی به مبلغ 500 پانصد هزار تومان به شماره حساب (1515115115) به شماره شبا IR460120000000001515115115 با شناسه واریز 9900080298147 بانک ملت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.