اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

لغو برگزاری همایش رونق صادرات و چالش‌های رفع تعهد ارزی

اتاق ایران دوشنبه 07/Esfand/1402 08:50

همایش رونق صادرات و چالش‌های رفع تعهد ارزی که قرار بود امروز (دوشنبه 7 اسفند) برگزار شود، به دلیل فشردگی جلسات پایان سال لغو شد و برگزاری آن به زمان دیگری موکول می‌شود.

همایش رونق صادرات و چالش‌های رفع تعهد ارزی، مقرر بود به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کنفدراسیون صادرات ایران دوشنبه 7 اسفندماه برگزار شود؛ اما برگزاری این رویداد به دلیل فشردگی جلسات پایان سال، لغو شد.

طبق اعلام کنفدراسیون صادرات ایران، برگزاری این همایش به زمان دیگری موکول شده که در آینده اعلام خواهد شد.