اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

فراخوان پرداخت مشوق‌های صادراتی

اقتصادی دوشنبه 07/Esfand/1402 09:22

متقاضیان دریافت مشوق‌های صادراتی غیرنفتی با ارائه مدارک و مستندات به سازمان توسعه تجارت ایران اقدام کنند.

سازمان توسعه تجارت در نظر دارد با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده در خصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

پرداخت بخشی از هزینه‌های مربوط به اجاره زمین در نمایشگاه‌های بین المللی خارج از کشور، کمک هزینه اعزام هیات‌های تجاری به بازار‌های اولویت دار، کمک هزینه کارمزد، حق بیمه صدور ضمانت نامه‌های صادراتی صندوق حمایت صادرات ایران، کمک هزینه حمل هوایی کالا‌های اولویت دار صادراتی پس از تخصیص اعتبار  را از مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۲ عنوان شده است.

 متقاضیان دریافت مشوق‌های صادراتی می‌توانند تا هفتم اسفند برای ارسال مدارک و مستندات به سازمان توسعه تجارت ایران اقدام کنند.