اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مشاور استاندار: خوزستان ظرفیت تبدیل شدن به قطب تجاری کشور با عربستان را دارد

اتاق اهواز سه شنبه 08/Esfand/1402 09:14

 مشاور استاندار خوزستان در حوزه بازرگانی خارجی، اتصال بازرگانان، شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی به بازارهای هدف گفت: این استان به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های اقتصادی ،تولیدی و مرزی می‌تواند به قطب تجاری کشور با عربستان تبدیل شود.

به گزارش روابط  عمومی اتاق بازرگانی اهواز  مهدی عرفانی‌فر  در نشست کارگروه برقراری روابط اقتصادی و تجاری با کشور عربستان در محل اتاق بازرگانی اهواز بیان کرد: در نظر داریم قبل از اقدام استان‌های دیگر برای ایجاد ارتباط تجاری با کشور عربستان این بستر در خوزستان ایجاد شود.

وی تاکید کرد: تعیین چشم انداز اقتصادی استان خوزستان به منظور حضور تاثیرگذار در بازار کشور عربستان ضروری است.

عرفانی‌فر اظهار کرد: نیازی به درگیر کردن اتاق ایران برای ایجاد این ارتباط تجاری نیست و در خوزستان می‌توان بستر و اقدامات این فرآیند ایجاد شود.