اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

لزوم ثبت برنامه ماهیانه واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۳ در سامانه جامع تجارت

اقتصادی سه شنبه 08/Esfand/1402 10:27

 

راهنمای تصویری اظهار برنامه تولید سال 1403

انجام ثبت سفارشات اعم از بازرگانان و تولید کنندگان در سال 1403 منوط به ثبت برنامه تولید و واردات در سامانه جامع تجارت می باشد .