اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

شورای عالی کار سه شنبه تشکیل جلسه می دهد

اقتصادی یکشنبه 13/Esfand/1402 10:26

شورای عالی کار با دستور کار گزارش کمیته مزد سه شنبه ۱۵ اسفند تشکیل جلسه می دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور کار «گزارش کمیته مزد» و سایر موارد روز سه شنبه ۱۵ اسفند از ساعت ۱۵ تا ۱۷ تشکیل جلسه می‌دهد.

گفتنی است؛ یکی از چالش‌های بر سر تعیین دستمزد جامعه کارگری تعیین سبد معیشت است. در این خصوص چانه زنی سه جانبه‌ای بین نماینده جامعه کارگری، نماینده کارفرمایی و دولت انجام می‌شود تا عدد نهایی مشخص شود.