اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز: نباید پیمانکاران را ملزم به تهیه طرح طبقه بندی جداگانه کرد

اتاق اهواز دوشنبه 14/Esfand/1402 11:42

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: طبق بند "ب" این ماده قانونی, تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل برای فعالیت‌های قابل واگذاری در هرکارگاه، ضرورتی به تهیه طرح جداگانه توسط پیمانکار نباشد و پیمانکار باید همان طرحی که توسط کارفرمای مادر تهیه شده را اجرا و مراتب به اداره کل کار اطلاع داده شود؛ اما اداره کار طی نامه‌ای مستندات توجیهی مبتنی بر عدم اجرای مصوبات ارایه کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز،  محمد نجفیان در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  گفت: البته وظیفه نیروهای اداره کار انجام تکالیف وزارت محوله است ولی طرح طبقه‌بندی مشاغل یا اجرا نشده و یا به درستی اجرا نشده است که این موضوع باید پیگیری شود ضمن اینکه براساس مصوبه شورای گفت وگو در سال ۱۴۰۰، ضرورتی به تهیه طرح جداگانه توسط کارفرمای پیمانکار نیست و پیمانکار باید طرحی که توسط کارفرمای مادر تهیه کرده را اجرا و سپس اداره کار را در جریان قرار دهد.

وی تاکید کرد: اما این درحالی است که طبق اعلام اداره کل کار خوزستان, شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و تامین انسانی با توجه به اینکه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل را به صورت جداگانه در خصوص کارکنان خود اجرا کنند.

دبیر اجرایی اتاق بیان کرد: برابر تفسیر اداره کار، چنانچه مقاطعه‌دهنده دارای طرح طبقه‌بندی مصوب باشد طبق دستورالعمل سال ۸۳ که مصوبه وزارت کار است باید از جدول موضوعی و ضریب ریالی طرح کارفرمای اصلی تبعیت کند که البته این دستورالعمل توسط دیوان ابطال شده ولی اداره کار همچنان به آن استناد می‌کند.

نجفیان با بیان اینکه مصوباتی که با حضور استاندار تصویب می‌شوند باید اجرا شوند گفت: بخش خصوصی بعد از ۲ سال هنوز در تلاش اجرایی شدن تصمیماتی است که با حضور عالی ترین مقام اجرایی استان مصوب شده است.