اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

صدور مجوز واگذاری اراضی از درگاه ملی مجوزها شروع شد

اقتصادی دوشنبه 14/Esfand/1402 12:08

برای نخستین بار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی) برای ۳۱ نفر از متقاضیان دریافت اراضی ملی و دولتی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز به نقل از  تسنیم، با ایجاد شرایط دریافت مجوز اراضی ملی و دولتی، برای 31 فعال اقتصادی که فاقد زمین مناسب بودند امکان تامین زمین مناسب جهت راه  اندازی کسب و کار مهیا شد.

در حال حاضر بیش از 80 درصد اراضی کشور تحت عنوان اراضی ملی و دولتی تعریف شده است.با توجه به اتصال این مجوز به درگاه ملی مجوزها، آن دسته از فعالان اقتصادی که جهت توسعه کسب و کار خویش نیاز به زمین مناسب دارند می توانند نسبت به ثبت درخواست مجوز واگذاری اراضی ملی و طبیعی از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کنند.

گفتنی است؛ این مجوز تا پیش از این به صورت دستی صادر می شده است.با اتصال به درگاه ملی مجوزها امکان ثبت درخواست و صدور الکترونیکی مجوز برای متقاضیان فراهم شده است.

لازم به ذکر است؛ باید سایر مراجع از قبیل سازمان ملی زمین و مسکن برای اراضی دولتی و ملی در محدوده و حریم شهرها و نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای واگذاری زمین های واقع در محدوده روستاها، ابتدا شرایط واگذاری را به تصویب هیات مقررات زدایی رسانده و سپس صدور این مجوزها را برای متقاضیان از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند.