اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

درخواست از اعضا اتاق در خصوص بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی

اتاق اهواز سه شنبه 22/Esfand/1402 12:09

احتراماً      حسب مصوبات جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی کشور در خصوص بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی جهت توسعه دریا محور، مقتضی است فعالان محترم اقتصادی دارای طرحهای مرتبط با "اقتصاد دریا محور" در 8 حوزه زیر که نیازمند: ا- انتقال دانش تولید به داخل، 2- انتقال فناوری تولید به داخل، 3- جذب سرمایه یا مشارکت خارجی هستند، تقاضای مکتوب خود را به انضمام طرح مربوطه جهت اعلام به اداره کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بمنظور انعکاس به وزارت امور خارجه، به فوریت تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 23/12/1402 به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ارسال نمایند.

  1. تکمیل زنجیره پرورش ماهی در دریا (قفس)، میگو و سایر آبزیان در حوزه های تکثیر، پرورش، کارخانه خوراک و فرآوری و بسته بندی.
  2. توسعه، نوسازی و تجهیز بنادر.
  3. توسعه گردشگری دریایی و ساحلی.
  4. تولید انرژی های تجدیدپذیر از دریا.
  5. خدمات و پشتیبانی دریایی.
  6. توسعه صنایع غذایی دریایی.
  7. معدن کاری دریایی.
  8. استخراج نفت و گاز فراساحل.