اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

افزایش تعرفه‌های خدمات در بنادر، بازرگانان را نگران کرده است

اتاق اهواز شنبه 26/Esfand/1402 13:20

رییس اتاق بازرگانی اهواز درهشتادمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از افزایش چندبرابری هزینه انبارداری سازمان بنادر و دریانوردی و تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور خبر داد .

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز ، محمد جواد امانی ضمن بیان اعتراض و نگرانی تجار و بازرگانان گفت : باید توجه داشت که اقتصاد دریامحور یکی از منویات مورد تاکید مقام معظم رهبری است و در این زمینه باید تعرفه های خدمات در بنادر ویژه تجارت خارجی و صادرکنندگان مورد بازنگری قرار گیرد.