اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

اتاق‌های بازرگانی بازوی فکری دولت برای جهش تولید هستند

اتاق اهواز سه شنبه 14/Farvardin/1403 08:50

 نجفیان، دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: دولت باید از ظرفیت اتاق های بازرگانی به عنوان بازوی فکری برای جهش تولید استفاده کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز محمد نجفیان  با اشاره به شعار سال اظهار کرد: برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه همواره مورد تاکید بخش خصوصی است و باید به دنبال تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی باشیم.

وی با تاکید بر اینکه فاصله معناداری بین تحقیقات دانشگاهی و صنعت وجود دارد، افزود: معتقدیم باید این فاصله حذف شود و در واقع دانشگاه پیشتیبان علمی تولید به ویژه در زمینه به روزرسانی مدل های تولید باشد.

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با بیان اینکه برای مردمی‌ سازی اقتصاد دولت نباید به دنبال درآمدزایی از اقدامات این حوزه داشته باشد، عنوان کرد: به عنوان نمونه، زمین ‌های شهرک‌ های صنعتی باید به قیمت تمام ‌شده به مردم واگذار شود.

نجفیان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی برای تحقق شعار سال گام‌ های بلندی برداشته بنابراین دولت باید از ظرفیت این اتاق ها به عنوان بازوی فکری برای جهش تولید استفاده کند.