اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

دولت برای تحقق شعار سال هزینه تولید را کاهش دهد

اتاق اهواز سه شنبه 14/Farvardin/1403 08:52

امانی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: ضرورت دارد دولت برای تحقق شعار سال، هزینه های تولید را در بخش های مربوط به خود کاهش دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز محمدجواد امانی  با اشاره به شعار سال اظهار کرد: جهش تولید با مشارکت مردم یک شعار محوری بوده که از سوی مقام معظم رهبری با درکی واقعی از شرایط فعلی کشور انتخاب شده است.

وی با تاکید بر اینکه توسعه اقتصاد بر مدار تولید ملی محقق خواهد شد، افزود: تجربه نشان داده که تولید دولتی گران‌ تر بوده و زمان بیشتری نیاز دارد و سبب می‌ شود فضای تولید رقابتی نباشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز حضور بخش خصوصی در تولید را زمینه ساز توسعه اقتصادی قلمداد کرد و گفت: بی تردید مردم نقش به سزایی در رشد تولید خواهند داشت و اتاق های بازرگانی بهترین بستر برای فراهم کردن این مهم هستند.

امانی با اشاره به هزینه های تولید خاطرنشان کرد: ضرورت دارد دولت برای تحقق شعار سال، هزینه های تولید را در بخش های مربوط به خود کاهش دهد.

وی ادامه داد: بانک‌ های کشور باید با تغییر ریل، به سمت بانک‌ های توسعه‌ ای حرکت کنند. چنانچه بانک‌ ها مسیر خود را تغییر ندهند، با مشکلاتی مواجه می شوند و به سمتی سوق پیدا خواهیم کرد که مردم نمی‌ توانند پایه‌ های مالی خود در حوزه تولید را تقویت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز با اشاره به ضرورت توجه به صنایع خوزستان، تاکید کرد: این اتاق تاکنون اقدامات بسیاری برای کمک به صنایع انجام داده و در سالی که مزین به جهش تولید با مشارکت مردم شده، برنامه های ویژه ای را انجام خواهد داد.