اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجامع عمومی اتاق مشترک ایران و ترکیه 27 فروردین برگزار می شود

اتاق مشترک سه شنبه 21/Farvardin/1403 11:19

مجامع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه برای سال‌های 1399 تا 1401، دوشنبه 27 فروردین در طبقه دهم ساختمان اصلی اتاق ایران، برگزار خواهد شد.

مجامع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و ترکیه در روز دوشنبه مورخ 27/01/1403 از ساعت 9:00 الی 13:00 در طبقه دهم ساختمان اصلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی : خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی ( فرصت)، شماره 175 ، برگزار خواهد شد.

دستور جلسه 1 

ـ ارائه گزارش و عملکرد هیات مدیره سال مالی 1399

ـ تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی سال 1399

دستور جلسه 2

ـ ارائه گزارش و عملکرد هیات مدیره سال مالی 1400

ـ تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی سال 1400

دستور جلسه 3

ـ ارائه گزارش و عملکرد هیات مدیره سال مالی 1401

ـ تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی سال 1401

ـ ارائه گزارش بازرس قانونی و تصویب آن

ـ ارائه گزارش حسابرسی رسمی و تصویب آن

ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار

ـ ارائه و تصویب بودجه سالیانه

ـ تعیین حق ورودیه و حق عضویت سالانه

ـ انتخاب اعضای هیات مدیره اصلی و علی‌البدل

ـ انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل