اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

مجامع عمومی اتاق مشترک ایران و قطر 28 فروردین برگزار می شود

اتاق مشترک سه شنبه 21/Farvardin/1403 11:20

مجامع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و قطر برای سال های 1400 و 1401، سه شنبه 28 فروردین در طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می‌شود.

مجامع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتاق مشترک ایران و قطر، روز سه شنبه مورخ 28/01/1403 از ساعت 10:00 الی 12:00 در طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی ( فرصت)، شماره 175 ، برگزار خواهد شد.

دستور جلسه اول

ـ استماع و بررسی گزارش عملکرد هیات‌مدیره در سال 1400 و تصویب آن

ـ استماع گزارش خزانه‌دار و بازرس قانونی و تصویب تراز مالی  سال 1400

ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

دستور جلسه دوم

ـ استماع و بررسی گزارش عملکرد هیات‌مدیره در سال 1401 و تصویب آن

ـ استماع گزارش خزانه‌دار و بازرس قانونی و تصویب تراز مالی  سال 1401

ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.