اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

فرصت های همکاری متعددی در نمایشگاه اکسپو 1403 برای رونق اقتصادی خوزستان فراهم خواهد شد

اتاق اهواز یکشنبه 26/Farvardin/1403 11:30

 مدیرکل امور سرمایه گذاریو اشتغال استانداری خوزستان با اشاره به اینکه نمایشگاه اکسپو 1403 در اردیبهشتماه برگزار می شود گفت: زمینه حضور مطلوب فعالان بخش خصوصی استان در این نمایشگاهبه منظور بهره مندی از فرصت های همکاری متعدد تجاری فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اهواز، محمدامین مکوندی در نشست هماهنگی نمایشگاه اکسپو 1403 با اشاره بهاقدامات و هماهنگی های انجام شده در راستای ایجاد پاویون ویژه استان خوزستان بامشارکت اتاق بازرگانی اهواز اظهارکرد: قطعا با حضور فعال اتاق بازرگانی اهواز وهمچنین اعضای آن در این نمایشگاه، الگویی موفق برای توسعه زنجیره ارزش کسب وکارهای تولیدی، خدماتی با محوریت طرح توسعه زنجیره های ارزش راهبردی در استان شکلخواهد گرفت.

وی ادامه داد: با همکاریهای بین بخشی دستگاه های اقتصادی استان، تمهیدات لازم برای امضای تفاهم نامه های همکاری، موافقتنامه های تجاری، نمایش فرصت های سرمایه گذاری ، رونمایی از برترینمحصولات صادراتی زنجیره های ارزش استان اندیشیده شده است.

مکوندی تصریح کرد: در این راستا همچنین برنامه ریزی شده تا در طول ایام برگزاری نمایشگاه، با حضور استاندار خوزستان، از عوامل اجرایی دولتی و بخش خصوصی برگزاری این نمایشگاه تقدیر شود.

مدیرکل امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: همچنین پیش بینی می شود در جریان برگزاری این نمایشگاه، چهارمین نشست "شورای ملی طرح توسعه زنجیره های ارزش راهبردی" با حضور معاون اول رییس جمهور برگزار خواهد شد.

 وی تصریح کرد: در هر یک از روزهای برگزاری نمایشگاه نشست های هم اندیشی با حضور فعالان اقتصادی در قالب کارگاه های کارشناسی با حضور فعالان بخش خصوصی و مسئولان مربوطه دولتی برگزار می شود.