اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

چهادرهمین نمایشگاه ساختمان ، تأسیسات و انرژی اربیل کردستان عراق

نمایشگاه دوشنبه 17/Ordibehesht/1403 11:55

چهادرهمین نمایشگاه ساختمان ، تأسیسات و انرژی اربیل کردستان عراق در تاریخ اول تا چهارم خرداد ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی اربیل برگزار می گردد .